Hem

 

AKTUELLT

 

7 maj 18.30-21.30

Mästarseans Tema - Vad är sanning och vad är illusion? Vad är DIN sanning?Budskap, meditation. Mer ...

 

9-10 maj 10-17

TrueSelf Steg 1 - Själslig nystart Väck din fulla kraft med Atlantis energier. Hitta ditt äkta, autentiska JAG och lev DITT liv. Mer ...

 

6-7 juni 10-17

Usui Holy Fire Reiki ART / 3a

Avancerad Reiki-utbildning med Holy Fire. För dig med Nivå 2 eller högre

Läs mer ...

 

9 juni 18.30-21.00

Uppkoppling på Mästarskallen. Kosmiskt och personligt energiarbete.

På Högbergsgatan 48. Mer ...

 

23 juni 18.30-20.30

Mästarmeditation med Isis . Du är fullständig som du är och magisk. Mer...

.

7-9 augusti 10-18

Usui Holy Fire Reiki ART/Master

Fullständig Reiki Master med tillägget Holy Fire för initieringar och invigningar

Läs mer ...

.

15-16 augusti 10-18

Usui Holy Fire Reiki Steg 1 /Grundkurs

Alla baskunskaper i Reiki-systemet med

tillägget Holy Fire för högre andlig och personlig utveckling. Läs mer ...

 

.......................................................

 

21-23 augusti

Retreat och Andlig utveckling i Glastonbury/Avalon, England

Fullbokat. Anmäl intresse för 2016

Mer ...

.........................................................

19-20 september

MeditationsLedarutbildningen startar

Sex tilllfällen under ett år. Läs mer ...

 

 

Magic happens the moment you

decide to become your

True Self

MIN SANNING ÄR ...

Ödmjukhet inför själens evighet

Tacksamhet inför livet på Jorden

Förunderlighet inför Skapelsens intelligens

Öppenhet inför kärleksfull kosmisk kontakt

Envishet inför kärlekens seger på ljusets barrikader

 

Aktuellt budskap

Två budskap mottagna av Maria Nylow på Mästarseans

den 13 mars 2015

 

”Du bär ett frö, du bär ett frö i ditt hjärta.

Ett frö som du har låtit gro, som du har gett näring, som du kärleksfullt har vårdat.

Ett frö som gror som nu skall tillåtas växa och synas för världen.

Ditt inre håller denna gåva av ljus, av tillit, av kärlek.

Det är i kärleken du finner din kraft, du finner dig själv.

Det är i kärleken du finner din styrka och ditt mod.

Jag är känd som Lady Nada och jag har funnits hos dig många gånger i detta ditt liv för att stärka din kärlek till dig själv.

Det är den kärleken som gör det oundvikligt för dig att följa ditt hjärtas önskan mitt barn, min syster, min bror.

Du måste säga kärlekens ord till dig själv.

Du måste känna kärlekens kraft för dig själv.

Du är så viktig för så många och de beslut som du står att fatta måste genomsyras av kärleken för dig, för din kropp, för din vilja, för din livsväg.

Det finns kärlek för var och en.

Den kommer dock i olika skepnader.

Var tydlig med vad du önskar för du har kärlekens skapande kraft inom dig. Den är fröet du har låtit gro och som nu skall synas i all sin skönhet.

Vad är det som hindrar dig?

Vad är det som håller dig tillbaka?

Vad är det som gör att du sätter dig efter andra, att du ger andra tiden du skulle spara för dig själv?

Det är nu du tar plats i ljuset.

Det är nu du visar precis vem du är.

Det är nu som slöjorna runt din kropp, din skepnad, ditt väsen faller.

Det är nu då du blottas i din styrka men även i din svaghet.

För det är när du ser din svaghet som du erkänner din styrka.

Det är när du ser och erkänner din rädsla som du kommer förbi den och kan visa ditt mod.

Med dessa ord sker ett helande inom dig så att du inte längre lägger band på din kraft.

Jag Lady Nada älskar dig och jag ber dig se hur viktig du är för jorden, för den förändring som du står mitt inne i.

De förändringar du ser och har upplevt i ditt egna liv är speglingar av världens.

När du väljer i varje stund med kärlek till dig själv slocknar de ilskna eldarna, lugnar sig upprörda känslor.

Destruktionen stannar av.

Men lugnet återfinns igen så att uppbyggnad och nyskapande kan börja.

Det var mina ord till dig att ge dig den äkta kärleken du är så värd från dig själv.

Se in i dina djupa ögon och tala till din egen själ med kärlekens ord.

Det är viktigare än något annat.

Det är viktigare än något annat.

Jag Lady Nada älskar dig, mitt barn, min älskade syster och min älskade broder.”

Lady Nada

Läs mer om Lady Nada...

 

Nästa budskap förmedlades av en grupp uppstigna mästare där bland annat Sananda Jesus,

Voosloo och Sanat Kumara ingår under Mästarseansen den 13 mars 2015.

 

”Detta är tiden efter stora destruktioner.

Detta är tiden i stora förändringar.

Du har genomlevt och genomlidit stora förändringar och står inför fler men du är bättre rustad inför det som komma skall.

Du är rustad att möta det som kommer att förändra dig i din fysiska grund. Detta är både nöjsamt och allvarligt.

Slutresultatet är fullständig frid, fullständig tillfredställelse och fullständig lycka. Ha det framför dig så blir förändringarna mer behagliga.

Vi vill i denna stund göra dig uppmärksam på att vi har sett din strävan att förändras i det goda.

Det är ett val som du har gjort tidigare förvisso men det är ett val du gör om och om igen i varje sekund i ditt vakna liv på jorden.

Vi hedrar dig för de val du gör i ljusets tjänst, för det är inte alltid de lättaste valen.

De val som andra kan tycka mest naturliga, att gå i ljusets tjänst, kan innebära besvär och svårsamheter men detta är endast temporärt.

Det är egentligen de enda val du har med tanke på din bakgrund och dina själsval.

Dina val som själ kräver av dig att du fattar dessa beslut i din fysiska vandring. Vi ser alltså din strävan och vi hedrar dig.

Det kan tyckas som att du ibland står i ruiner av förhoppningar och förväntningar men det är enbart illusioner som har raserats.

Om du kan höja blicken kan du se bakom dessa illusioner.

Med klar och tydlig blick kan du se igenom de slöjor som har lagts i jordens dimension för att skydda de ljusväsen som annars skulle förlora en del av sin kraft.

Dessa slöjor är stundtals tunna och kommer med tiden i det nya att helt försvinna.

Du har förmågan och förmånen att se och förstå hur du ska hantera dessa slöjor som för andra är ogenomträngliga murar men för dig innehåller möjligheter.

Du håller kraften att bygga av de raserade ruinerna i ditt liv på jorden.

Du behöver enbart skifta fokus från det yttre till det inre.

Du kan lyssna på dessa ord på grund av att du är menad att förbereda andra på ett nytt sätt att förhålla sig till illusioner och dolda sanningar.

Var inte rädd för det som raseras.

Ur det gamla spirar något oändligt vackrare och renare och mer underbart och lyckosamt för dig vårt barn.”

De Uppstigna Mästarna

Kanaliserat av Maria Nylow

 

 

Nästa budskap kom från Maha Chohan under en Mästarmeditation den 13 januari 2015

 

”Vårt barn, vår älskade själ.

Vi är tacksamma för att du har hittat tillbaka till denna plats för harmonisering och omställning av de flöden och de strukturer som härbärgeras i din fysiska lekamen.

Du är ett komplicerat system av energisträngar och av poler.

Vi har möjlighet att på detta sätt hjälpa dig att leva i den balans och i den totala harmoni som är din rätt sedan födseln på Jorden.

Jag som för denna talan är den som går under namnet Maha Chohan.

Min historia går långt tillbaka.

Jag har liksom du kära barn vandrat på Jorden i min fysiska kropp.

Jag har stångats emot dåtidens elände och svårigheter.

Min kropp har härdat ut under svåra förhållanden med begränsade resurser. Jag har även levt på Jorden med privilegier och med stora fördelar jämfört med andra samtida medmänniskor.

Jag vill med dessa ord visa dig att omständigheter inte hindrar dig från att förstå de allra högsta sanningarna och att allt kanske inte är förståeligt ännu.

Din kropp är ett tempel och skall som sådant behandlas och betraktas.

Du skall icke gå in med smutsiga skodon i ett tempel.

Gör icke så i din kropp.

Släpp icke in smutsigheter som inte har med dig att göra.

Din kropp är ditt tempel och är din väg i detta liv till uppstigning och till den fantastiska förmåga du är född med att förstå stora sammanhang.

Den disharmoni du har upplevt beror på att smuts har tagit sig in i ditt system. Jag talar inte enbart om den fysiska smutsen jag talar om den energi energiförorening som du har varit utsatt för.

Många andra talar om att det gäller att härda ut, att förhärda sig.

Det är icke en uppstigningens väg.

Du behöver behålla din höga känslighet men samtidigt beskydda dess skörhet.

Din grund skall icke förändras.

Du är perfekt, en perfekt skapelse utan fel, utan brister.

Det är den förorening som har kommit in i din skapelse som ställer till oreda och bekymmer.

För Jordens utveckling och mänsklighetens uppstigning är det väsentligt att du hittar den självklara och inneboende renheten inom dig och håller fast vid den oavsett yttre händelser och skeenden.

Jag talar av egen erfarenhet att det inte är en lätt uppgift men du är uppgiften mogen.

Du har fått vår uppmärksamhet, vi ser din strävan och din längtan och vi eldar på dig och föser dig framåt.

Ibland hårdhänt ibland mjukt som en fjäder.

Vi backar upp dig i alla lägen.

Vi ber dig samtala med den av oss som du känner en extra närhet till, en samhörighet med.

Omkring dig mitt barn står mängder av mästare, tidigare vandrare på Jorden, kända och mindre kända.

Här finns den som väntar på din kallelse, på din uttalade önskan att samarbeta.

Det arbete som har skett med dig idag är en synkronisering av de radiala strukturer som var i behov av omställning.

Nya portar har öppnats inom dig så att de energiflöden som du kallar på har en plats att ta sig till och en kanal att flöda igenom.

Din uppgift är stor. Vi har nämnt detta förut men vi säger gärna detta igen.

Ta din uppgift på allvar. Gör de förändringar i det fysiska och det mentala och det känslobaserade nu.

Detta är inte tiden att vänta eller att tänka att imorgon är det bättre.

Det är nu mitt barn som du har en uppgift framför dig som inte kan vänta.

Du vet vad jag talar om.

Du vet vilken sträng mina ord slår an inom dig. Du försöker att gömma dig för den ibland men det är ingen idé.

Det är du som har bestämt dina uppgifter i samråd med den mästare som du nu kommer att få kontakt med igen.

Jag överlämnar dig nu till att få kontakt med din mästare.

Jag lämnar dig i kärlek och ber dig ta emot med total öppenhet och ödmjukhet och tacksamhet.

Det är så vi nalkas dig.

I kärlek lämnar jag dig nu.

Möt din mästare mitt älskade barn på Jorden idag.”

Maha Chohan

Kanaliserat av Maria Nylow

 

 

 

TrueSelf Maria Nylow nylow@tele2.se +46 70 4559010 Stagneliusvägen 35, 112 59 Stockholm, Sweden