Mästarhealing med andlig vägledning

Tillsammans med min kollega Anna Elofsson erbjuder jag Mästarhealing ™  med andlig vägledning.

 

Du tar emot direktkanaliserade budskap samtidigt som du får högfrekvent healing och kärleksfull karmarening.

Detta passar framför allt dig som redan arbetat en del med dig själv och som nu vill nå en högre nivå i ditt liv

- själsligt, andligt och mänskligt.

Kanske känner du att du gjort allt du ska, att du tänker rätt, försöker förändra och förstå. Ändå fastnar du i osäkerhet, rädsla, skuldkänslor och annat som hindrar dig från att släppa det förflutna och gå framåt.

Kanske vet du att dina livsuppdrag väntar på dig men du kan eller törs inte se dem.

Kanske står du i ett vägskäl i livet och behöver fatta viktiga beslut.

För att få maximal nytta av vägledningen behöver du vara öppen för budskapen och beredd på att det kan krävas en del ansträngning och beslutsfattande av dig själv efteråt. 

Välkommen att boka en unik behandling!

Ca 2 timmar 1900 kronor

Personliga budskap och healing

Spela gärna in.

Boka via nylow@tele2.se

 

 

 

Mästare och ärkeänglar

 

Ashima / Gudmoder Ashima

Ashima representerar den högsta feminina energin i universum. Hennes namn är också Ashera och Sofia, Mother Godess.

Hon är evighetens feminina källa. Ashimas energi växer sig allt starkare eftersom det nu är tid för en förändring i vår fysiska värld. Hon kommer till oss med feminin kraft för att balansera den maskulina energin som har dominerat i årtusenden. Hon arbetar för en värld i harmoni och balans och hon kommer till alla som vill stärka de feminina värderingarna. Kvinnor såväl som män kan känna hennes närvaro särskilt i tider av förändring och stora livsval. Många blir djupt berörda av den gränslösa nåd och kärlek hon utstrålar.  Hon kan ses i sällskap med en vit duva som symboliserar den alltid närvarande Heliga Anda/Ande.

 

Djwahl Khul (Den gröna Tibetanen) -

Kommer med den inre stillheten för att hjälpa dig öppna ditt hjärta och lyfta fram din inre visdom. Helar på djupet och väcker de tibetanska minnen du kan ha. Hjälper dig att hitta din egen unika väg.

Ger en djupare förståelse för hur vi kan använda astrologisk kunskap.

Vill hjälpa den som helar att lösa blockerad energi och frigöra själen så dess liv och energi fritt kan flöda genom hela organismen. Menar att all sjukdom handlar om blockerat själsliv och att healing måste fokuseras på att balansera kroppens energicentrum.

 

El Morya (El = nära Gud) 

Hjälper dig att följa den gudomliga viljan, hitta dina livsuppgifter och fullfölja dem. Övertygad om att det går att utöva makt med kärlek, rättvisa och respekt både för individens rätt och för den högsta gudomligheten. I sin inkarnation som Kung Arthur (början av 500-talet) berättas att hans riddare var lojala, modiga och med respekt för den nya religionen, kristendomen, och den gamla tron med Avalon och Modergudinnan. Började söka efter graalen och ses idag som graalens väktare. Har även inkarnerat som Kung Salomo och den store mogulfursten Akbar där han trots ofantlig makt och rikedom levde enkelt och i fred med de besegrade hinduerna. Gjorde sig känd som en förespråkare för religiös tolerans i Indien, Pakistan och Afghanistan. Under 1100-talet respektive 1500-talet var han kunglig rådgivare som Tomas Becket samt Thomas Moore vilka båda dödades för sin starka tro på kyrkans suveränitet gentemot hovet.

 

Freja

Denna fornnordiska fruktbarhetens gudinna är en völva eller vala dvs en kvinna med kunskaper i magi och trolldom, en fornnordisk spåkvinna med anknytning till shamanism. Valor är prästinnor som har till uppgift att hjälpa människorna.

Hon är Kärlekens gudinna och det finns många myter som anspelar på hennes rykte som lättfotad sexsymbol. Hon sades vara alla gudars, alvers och dvärgars älskarinna. Tacksamt ämne att driva med för tex gudarna Oden och Loke men även för andra som kände sig hotade av hennes krafter och förmågor. Hon ansågs ha makt över jordens och framför allt underjordens krafter och stod nära underjordens gudinna Hel.

Hon vårdar och beskyddar barn och deras mödrar och hon kunde konsten att sejda dvs sjunga sig själv in i trance. I trance siade hon om framtiden och det förflutna, om denna och andra världar. Frejas ansvar gäller både liv och död, födelse och avslut. Som krigets och kampens gudinna har hon makt och möjlighet att så osämja eller skapa fred mellan folkslag och bröder. Med hjälp av trolldom och förbannelser sägs hon upprätthålla den eviga cirkeln av födelse och död. Hon var en stridbar kvinna som inte räddes någon man, alv, jätte eller dvärg.

Freja är också en symbol för feminin kraft, för fruktbarhet, för sexualitet, för rätten att bejaka sin kvinnlighet och för självständighet. Hon avbildas ofta med sina två stora katter som drar hennes vagn och en völva-stav som symboliserar eld och energi. Staven kan förvandlas till en kvast vilket kan förklara forna tiders rädsla för kvastridande häxor på väg till Blåkulla...

 

Franciskus av Assisi (Guds lille fattige)

Föddes 1182 som son till en rik köpman och en mor som var naturläkekvinna. Lämnade allt för att ägna sig åt att predika bot och bättring, att hela och leva efter renheten i Kristus ord och gärningar. Var kunnig i läkeväxter och örter och är starkt kopplad till djur, natur och naturligt helande. Han ses ofta med djur omkring sig. Troligen en av Kuthumis inkarnationer. Grundare av Franciskanerorden omkring 1210-talet. Munkarna kallades även gråmunkar eller gråbröder och orden De mindre brödernas orden. Franciskus valde att leva sitt liv i fattigdom och krävde av sina bröder att också skänka bort all egendom och enbart leva på allmosor. En vän till honom Klara av Assisi grundade förgreningen Klarissorna år 1221, en nunneorden som byggde Sankta Klara kloster i Stockholm. 

 

Hilarion

Helandets Mästare som står för en sammansmältning av den gudomliga och den individuella viljan. Hjälper dig hitta fokus i tredje ögat för att hitta din egen inre väg. Föddes i Gaza, studerade och döpte sig i Alexandria och lämnade sitt arv till sina syskon. Han valde senare att leva största delen av sitt liv som eremit i öknen för att lyssna inåt och hitta sanningen i ensamhet och tystnad. Många lärjungar varav flertalet kvinnliga kom till honom för att lära sig bön och meditation. Är känd för sina mirakel genom bön och helande och det berättas om honom att han skapade regn och goda fiskefångster, helade obotligt sjuka och delade vattnet i en flod. Står för fullständig gudstro och total koncentration.

 

Isis

Livets Moder. Magi, fruktbarhet och moderskap. Den ultimata kvinnan, hängivna modern och hustrun, prästinnan framför andra med magiska kunskaper som passerar både genom liv och död. Så har hon setts och dyrkats genom tiderna. Denna egyptiska mångudinna står för så många saker. Hon är trygg i sin sexualitet och förenar sin självständighet med sin roll som ömsint mor och kärleksfull hustru. Hon kämpar för sin familj med magi, makt, intelligens och list. Hon regerar med respekt, rättvisa och praktisk undervisning. Tona in på hennes energi om du vill ha hjälp med att stärka dig i dina olika roller och våga ta mer plats. 

Hon gifte sig med sin bror Osiris vilken mördades två gånger (!) av deras andra bror Seth. Isis lyckades med sin magi att få tillbaka Osiris till livet igen båda gångerna. Tillsammans fick de sonen Horus.

Isis reste runt i Egypten och lärde kvinnor att mala sädeskorn, spinna, väva och att bättre bruka jorden. Hon styrde genom att praktisera sin magi och helande kunskaper för allas bästa. Det mest signifikativa för avbildningar av Isis är hennes huvudbonader. Antingen har hon en tron på huvudet vilket syftar på hennes namn i hieroglyfer som översätts till ”Hon på tronen”, Gudarnas Drottning, Alla Gudinnors Moder. Eller så avbildas hon med ett diadem med ko-horn och en cirkelformad solskiva. Andra symboler är fullmånen, mjölk/kon, Nilen, sparvhöken, ankh-korset, skallran och en orm företrädelsevis en kobra. Hon avbildas ofta med stora utfällda örnvingar men det kan även andra egyptiska gudinnor göra. När de symboliserar Isis finns de beskyddande vingarna på egyptiska sarkofager för att stärka livets kraft över döden.

När kristendomen tog över platser där Isis vördats skulle bilder och statyer av Isis med sin son Horus i famnen omtolkas som helgade åt Madonnan, Jungfru Maria, och Jesus-barnet.

Isis var en av de sista prästinnorna i Atlantis och förde sin gren till Sydamerika innan Atlantis förstördes helt. I Sydamerika blev de Azteker som utvecklade stora arkitektoniska färdigheter och avancerade astronomiska kunskaper.

   

Kuan Yin

Hon är nådens och medkänslans, medlidandets och barmhärtighetens Gudinna och enligt buddhismen är hon en av de upplysta, en Bodhisattva. Hon går också under namnen Avalokiteshvara och Kannon. Kuan Yin är bärare av Moderns aspekter inom Buddhismen liksom Moder Maria är bärare inom kristendomen. Hon är mångudinna och starkt kopplad till lotusblomman och förmedlar helande karuna-energier dvs medkänslans helande energi till alla som ber om det. Är också starkt kopplad till pärlor som symboliserar nåd och tårar och att öppna hjärtat för villkorslös kärlek. 

Kuan Yin levde på jorden som en vanlig ung kvinna och det finns många berättelser om hennes liv. De vanligaste är:

  • Att hon var gift med en rik man och blev beskylld för att försöka mörda honom. Slängdes ut på gatan och tog sin tillflykt till ett buddhistiskt tempel där hon bad och arbetade resten av sitt liv.
  • Att hon var en prinsessa som valde att leva i kloster vilket gjorde hennes far galen av ilska. Nådde upplysning på jorden och när hon dog valde hon att stanna i jordens närhet för att kunna hjälpa alla som led istället för att gå in i Nirvana.

 

Kuthumi

Han är den store Världsläraren som erbjuder djup, sann visdom och glädje.  Kommer med mental skärpa i den gula strålen och skapar klarhet när du är osäker och förvirrad. Ger mod och trygghet i tider av förändring och turbulens och hjälper dig hitta och stärka din egen vilja.

Hjälper dig vid kanaliseringar och när du vill ta kontakt med högre medvetandenivåer. Vill ge oss nya perspektiv och möjligheter att se bortom tid och rum, att se med kärlek på allt vi ska handskas med. Föddes i Kashmir men studerade bland annat i Oxford och Leipzig i slutet av 1800-talet. Har även inkarnerat som Thutmose III, Pythagoras, Sankt Franciscus av Assisi och astronomen Balthazar, egyptisk kung tillika en av de tre vise männen. En av hans symboler är Davidsstjärnan.

 

Lady Nada 

Nada betyder på arameisk sanskrit ”det heliga ljudet” eller ”the voice of silence”. Betyder också att möta Alltet i det stora Intet och hon stödjer all form av meditation. Hon är Kristus tvillingflamma och himmelska gemål. Lady Nada var översteprästinna i Kärlekens Tempel i Atlantis där hon undervisade i högre former av kärlek. En av hennes uppgifter är att sammanföra tvillingsjälar och själsfränder så be om hjälp om du vill möta din livs kärlek. Bärare av kärlekens rosa flamma.

Hon hjälper dig väcka upp gamla healingtekniker och din egen ursprungliga helande förmåga, speciellt läkande och förståelse av karma. Utvecklar andlighet och höjer medvetandet genom att skapa förståelse för kärlekens kraft - att ge och ta emot på alla plan och nivåer. Inviger dig i Kristus-energins transformerande kraft.

Står också för rättvisa och likhet inför lagen och har i olika inkarnationer varit juridisk och moralisk försvarare av förtryckta. Hon tros även ha varit Johannes Döparens mor Elisabeth i en inkarnation.

Hon är en betydelsefull mästare i den nya Vattumannes tidsålder med ansvar för att smälta samman vår andliga tillvaro med den fysiska. Hjälper människor som vill arbeta för det högstas bästa att utveckla sina psykiska, mediala och intuitiva förmågor. Väcker det vi bär med oss från förr. Hennes färger är purpurrött, guld och rosa och den vanligaste symbolen är en rosa ros.

 

Lady Portia

Översteprästinna i Rättvisans Tempel i Atlantis.  Hennes tvillingsjäl är Sankt Germain. Hon förenar kosmisk rättvisa med nåd och barmhärtighet.

Hjälper oss balansera hjärtat med hjärnan och att släppa karma. Säger att du inte kan gå bakåt när väl din slöja för ögonen försvunnit. Du kan inte ignorera det du vet och har förberetts för under så lång tid. 

Som medlem i Karma-rådet kan hon hjälpa dig med ditt karmiska helande.

 

 

Lakshmi

Denna hinduiska gudinna står för det oändliga överflöd som är tillgängligt för oss alla. Hon hjälper dig att komma förbi det som hindrar dig att dra till dig allt som du önskar och behöver. Det kan vara pengar, tillfällen, tid, kunskap, idéer, människor, erbjudanden och mycket annat.  Omvandla ekonomiska blockeringar till finansiellt flöde. Hon vill och kan hjälpa dig att sluta oroa dig över att pengarna ska ta slut och fokusera på tillgångar och överflöd istället. 

Hon avbildas ofta med flera armar för att symbolisera hennes förmåga och vilja att hjälpa alla som kallar på henne. Lotusblommor, elefanter och vatten är symboler som också förknippas med Lakshmi.  

Använd gärna positiva affirmationer för att bromsa och omvandla negativa tankar. Visualisera överflöd och möjligheter.

 

Maria Magdalena

Är den mästare som står för idealism och hängivenhet. Ansvarar för att bryta ner den mur av dogmer, fördomar och begränsningar som finns i människors sinnen. Ska föra oss tillbaka till den rena andlighet som existerade under Atlantis gyllene år. De som arbetar med hennes energi ser bakom och igenom den religiösa fundamentalismen. De strävar mot att alla individuellt hittar sin egen andlighet, skapar personlig kontakt med de högsta gudomliga dimensionerna och släpper sin blinda tilltro till gurus, kyrkliga förespråkare, medium och andliga tolkare. Det betyder att vi alla tar eget ansvar för vad vi sätter vår tilltro till.

Maria Magdalena kan hjälpa dig att vandra i labyrinten. Den symboliserar individens vandring inåt, till din essentiella kärna, till din djupaste existens. Labyrintens väg handlar om att möta och övervinna sina rädslor, att välja utifrån förlåtelse och medkänsla och att hitta kärlekens vägar och språk.

Maria Magdalena hjälper dig också att hitta livsbalansen. Hon stärker den gudomligt feminina kraften på jorden både inom kvinnor och inom män. Det handlar inte om att det feminina ska ta över utan att det ska balansera upp de dominerande maskulina förhållningssätten i världen. För äkta andlighet, medkänsla, omsorg, kärlek och förståelse för vår gemensamma existens på denna jord.

Hon är också en stor healingmästare som vill inspirera dig till att manifestera villkorslös kärlek och att transformera negativa blockeringar. Hennes inkarnation som Jesus hustru och mor till hans barn är numera välkänd och livligt diskuterad. Nya upptäckter stödjer den uppfattningen att hon hade en särställning bland Jesus lärjungar. Hon hade ansvaret för att sprida den rena Kristusenergin efter korsfästelsen vilket blev hennes stora livsgärning.

Innan sin inkarnation som Maria Magdalena berättas att hon levde som prästinna i Atlantis och senare även i Egypten.  Några av symbolerna som är förknippade med henne är den vita/franska liljan, den röda rosen, vakttornet/ett högt torn, graalen/bägaren, lejon (står även för Kristus och blodslinjen) enhörningar och Tempelriddare.

 

Moder Maria

Moder Maria känner många som Jesus mamma, som Jungfrun som befruktas av den gudomliga kraften, som den heligaste ikonen inom den romersk-katolska och ortodoxa kyrkan, som den obefläckade madonnan.  Barnen känner henne som sin beskyddare och flera har upplevt henne i syner under århundraden. Många mirakel tillskrivs henne liksom platser där hon sägs ha visat sig bland annat Fatima i Portugal.  

Efter Jesus födelse i Betlehem flydde de till Egypten för att undgå kung Herodes förföljelser. Vad som hände i Egypten vet vi inte säkert men vissa berättelser handlar om Marias och Jesus utbildning inom örter, healing och esoterisk kunskap. Här kan Maria ha fått den djupa kunskap om läkekonst och rituella ceremonier som hon besatt. 

Moder Maria kallas änglarnas drottning och sveper sin helande blå mantel omkring den som lider för att läka, lindra sorg och smärta. Hon skapar lugn och frid, lindrar stress och oro, läker själsliga sår och är långt ifrån att vara en ouppnåelig madonna. Hon kommer till den som kallar på henne, hjälper alla oavsett tro och bakgrund.

Hon är bärare av den gudomliga Modersaspekten, förmedlar den heliga feminina kraften till män och kvinnor. Hon har en av nyckelrollerna in i den nya tiden då andlighet, balans och medkänsla är kvaliteter som vi kommer att utveckla. 

Maria pratar gärna med de som lyssnar om medkänsla - äkta medkänsla som bygger på att förstå och respektera andrastrosuppfattningar, synsätt och känslor. Hon tar oss igenom vår egen rädsla som kan leda till konflikter, hat, våld, missgrepp. Hon tar parti för barnen och barnens rätt att utvecklas i sin egen takt. Vi får hjälp med undervisning och barnuppfostran, råd om medicinering och vård av sjuka barn 

Färgerna blått och rött förknippas med henne liksom ros, rosendoft och liljor. En krona av tolv stjärnor eller en ensam stjärna på hennes klädnad, olivträdet, en jordglob, cederträd, granatäpple och en stängd bok är andra symboler.

 

Moder Teresa

Föddes som Agnes Gonxha Bojaxhiu den 1910 i Makedonien och dog 1997 i Calcutta. Hon var romersk-katolsk nunna som grundade nunneorden Missionaires of Charity 1948 vilken fram till hennes död expanderat från Indien till över 600 platser i 123 länder. Driver vårdhem, soppkök, barnhem och skolor för behövande och personer med HIV/Aids, tuberkulos och spetälska.

Moder Teresa gjorde sig känd som kristen humanist och en ständig förespråkare för de allra fattigaste och mest hjälplösa. 1979 fick hon Nobels fredspris och 1980 Indiens högsta hedersutmärkelse, Bharat Ratna. Hon saligförklarades 2003 och ska bli helgonförklarad.

 

Serapis Bey

Mästare för renheten, disciplinen och harmonin. Han bär också Gudmoderns energi för kärlek och balans. Hans energi är så hög att hans utseende oftast inte kan uppfattas och avbildas ibland med en mask för ansiktet. Serapis Bey var överstepräst i Himmelsfärdens Tempel i Atlantis. Han kallas även Egyptiern eftersom han flyttade templet med uppstigningens vita flamma till en eterisk nivå ovanför Luxor i Egypten innan Atlantis förstördes. Där finns även hans uppstigningscenter som du kan be om att få komma till i drömmar och meditation.

Serapis Bey arbetade med änglaenergier vid skapandet av pyramiderna där hans läror säga vara dolda på ett eteriskt plan. Han har haft flera inkarnationer bland annat som Kung Leonidas i Sparta, Farao Akhenaton och Farao Amenophis som byggde templet i Thebe. Framstående arkitektur, diplomati, fred och välstånd var nyckelområden i hans inkarnationer.

Han hjälper oss släppa egot för att utvecklas in i den fjärde och femte dimensionen.  Underlättar för oss att fungera i Vattumannens tidsera så att vi kan samarbeta, respektera varandras vägval utan att döma, stötta varandra för det gemensammas bästa.  Inspirerar sjukvården att använda komplementära metoder tex ljud- och ljusvågor. 

 

S:t Germain

Han kallas för Frihetens mästare och är förespråkare och förkämpe för varje själs rätt till frihet. Han står även för förlåtelse, förståelse, profetiska förmågor, omvandling, transformation och barmhärtighet. Saint Germain är vägledare in i Vattumannens tidsålder.

Han har tidigare inkarnerat som Jesus far Josef, Merlin, Christoffer Columbus och Francis Bacon.

Han är bärare av den Violetta Elden och var överstepräst i den Violetta Flammans Tempel på Atlantis. Där upprätthöll han en pelare av eld, en fontän av sjungande violett eld som helade och befriade människor från blockeringar och hinder i kropp, själ och sinne.

Alkemins och healingens mästare som var inkarnerad under 1700-talet som Greve Saint Germain och verkade som ”Europas underman” för att förena Europa. Han gjorde sig känd som gentlemannen som pratade ett stort antal språk flytande, som rörde sig lika naturligt i alla miljöer, som diplomaten och fredsförhandlaren. Hans hemvist kan ha varit Karpaterna i Transsylvanien, Rumänien. Ingen vet var han föddes eller när han dog, inte heller var han fick sin enorma förmögenhet från. Men som alkemins mästare sägs han ha haft förmågan att skapa ädelstenar av oädelt material…

 

Ärkeänglar

Ariel (Guds Lejon)

Kallas för den heliga visdomens och profetians väktare och för den gudomliga magins och mysteriets ärkeängel. Är även starkt förknippad med naturen, djuren, Moder Jord liksom hav, sjöar och vattendrag. Vakar över naturväsen som älvor och devor. Ariel står för mod, styrka och självförtroende och ”ses” ofta med lejon i sin närhet eller avbildas med ett lejonhuvud. Lejon står för mod, fokusering och självförtroende och Ariel kan hjälpa dig att manifestera allt du behöver för att nå dina mål i livet. Hjälper dig att våga sträcka ut vingarna, att lyfta och flyga och göra verklighet av dina drömmar även om du passerar igenom dina bekvämlighetszoner.

Är också en healingängel som hjälper människor, djur och natur att läkas för att existera i balans och harmoni.

Kan omges av fjärilar som symboler för den transformation Ariel kan hjälpa dig med.

 

Chamuel (han som ser Gud)

Kärlek och relationer är Chamuels huvudområden och hans namn kommer från ett hebreiskt ord som betyder omsorg och medkänsla. Det är den milda kärleken som tar hand om, vårdar och beskyddar. Han hjälper dig att söka kärleken både inom dig själv och hos andra.

Chamuel är också kärlekens riddare som strider emot alla krafter som hotar den gudomliga och personliga kärleken. Han är en av de mest kraftfulla ärkeänglarna som beskyddar jorden från negativa, tunga och lägre energier.  Hat, grymheter, missbruk, rasism, förtryck … Kalla på honom om du tex har svårt att älska dig själv, om du går ner i depression, om du inte kan bryta ett beroende eller om externa krafter hotar dig. Be honom ingripa och beskydda dig.

Hjälper gärna till med att lösa relationsproblem och att skapa förståelse parterna emellan i en konflikt. Värnar extra mycket om starka, långsiktiga och ömsesidigt utvecklande förhållanden.

Han jobbar emot förtal och skvaller och du kan be honom beskydda dig om det drabbar dig. Ibland fastnar du kanske i negativa tankar om dig själv, du är cynisk och nedvärderande. Bryt ditt mönster genom att kalla på Chamuel.

Han hjälper dig att hitta det du inte finner på egen hand - din kärlekspartner och själsfrände, nya karriären, borttappade saker, vänner som stöttar, livsuppgiften.

Med Chamuels hjälp kan du expandera ditt hjärtchakra så att du kan agera utifrån den oändliga kärleken kraft som finns inom dig. Ibland kan hans närvaro kännas som "fjärilar i magen", som om hjärtat bubblar över av lycka, som kärleken självt. Stärk hans närvaro genom att använda en mjuk rosa färg som är den stråle han verkar på.

 

Gabriel (Guds kraft; Gudomlig styrka)

Denna gudomliga budbärare står för positiva förändringar i ditt liv och han var den som kom med bud till Maria att hon skulle föda Jesus. Hjälper till med kommunikation i alla former men extra mycket i skrift. Är lugnande för nerver och sägs ge god nattsömn. Sprider kärlekens och fridens budskap.

Gabriel hjälper också alla vingklippta änglar som nu vandrar på jorden.

Han vill visa dig på din egen storslagenhet och vill att du slutar förminska dig. Gabriel hjälper dig att lita på din intuition, ta fram din kraft och dina förmågor. Han är också barnens ärkeängel och behjälplig vid barnafödsel. Vill inspirera dig att använda din fulla potential och kraft, att bejaka livet och att ha mod att leva efter din egen inre storhet och intuitiva kraft.

 

Haniel(Guds Härlighet och Nåd)

Haniel hjälper dig koppla upp dig till den gudomliga kraften och ditt högre syfte och står för djupaste intuition och medialitet. Väcker våra feminina kvaliteter och hedrar månens och Venus energier. Står mycket nära den högsta kvinnliga gudsaspekten Gudmoder Ashima. 

Haniel är speciellt bra på att hjälpa dig följa din passion i livet, att dra till dig det överflöd du behöver för att komma vidare och ge dig den sista lilla putten som behövs för att din dröm ska bli verklighet. Hjälper dig att leva utifrån din högsta potential, plockar fram dina dolda talanger och hjälper dig finslipa dina färdigheter. Ber dig att följa passionens väg i ditt liv – att inte alltid ta den säkra och kända vägen! Du behöver ibland ta risker för att du ska kunna utvecklas.

Haniel kan hjälpa dig att dra nytta av månens energi och bli medveten om hur du påverkas av dess cykler. Du kan utnyttja månen för helande och utveckling. Vid fullmåne så släpper du iväg det du är färdig med. Vid nymåne fokuserar du på att skapa din egen verklighet, att manifestera dina mål och avsikter. Natten före fullmåne är optimal för healing och för att ladda olika healingverktyg tex kristaller och pendlar.

Haniel hjälper dig också att leva i harmoni med din egen biologiska och själsliga rytm. Hjälper dig vara trygg i din känslighet och att uppskatta alla delar av dig själv och din personlighet.

Kan ibland uppfattas med månens blåvita ljus omkring sig och omgiven av blommor, oftast rosor, som symbol för den ängels förmåga att skapa tillväxt och positivt livsflöde .

 

Jeremiel  (Guds nåd)

Jeremiel är den ärkeängel du kan vända dig till när du behöver se över ditt liv och förstå både din bakgrund och din framtid. Han hjälper dig göra bokslut, hela det som har hänt och hitta en ny väg framåt. Du får hjälp att välja de mål som främjar din djupare utveckling och att välja bort de relationer och situationer som bromsar dig. När du förstår var du befinner dig i livet och varför, kan du hitta harmoni och lugn i nuet. Att klarsynt acceptera förändringar och släppa taget öppnar dig för nya möjligheter och stärker din identitet.

Jeremiel kan också hjälpa dig utveckla din profetiska förmåga och din clairvoyance. Både i vaket tillstånd och genom drömmar kan du få profetiska visioner så att du klarare ser vem du är och varför du är här. Oro och osäkerhet inför vart du är på väg kan skapa handlingsförlamning. Om du känner att du tappar energi och fokus kan Jeremiel ge dig tillbaka entusiasmen och självförtroendet. Att helt öppna hjärtat för ärlig kommunikation och mogen konfrontation med dina negativa erfarenheter kan frigöra din sanna kraft.

När vi lämnar jordelivet finns Jeremiel där för att ta emot och hjälpa oss se över våra liv. Denna detaljerade livsgenomgång är nödvändig för att vi ska kunna förstå de val vi gjort i livet. Jeremiel är dock inte dömande utan en mycket human och förlåtande ängel vilket hans namn också indikerar. Att släppa det förflutna utifrån ett förlåtande perspektiv är helande oavsett om det är i detta livet vi gör det eller i övergången till nästa. En slags pånyttfödelse som resultat av gudomligt klarseende och djup transformation.

Jeremiels aura är djupt mörklila men kan även ses i smaragdgrönt. Kristaller som kan hjälpa dig att förstärka din kontakt med Jeremiel är ametist, bärnsten och smaragd.

 

Jofiel (Guds Skönhet)

Står för skönhet, visdom och upplysning men även glädje, kreativitet, växande och beskydd. Jofiel hjälper dig se och uppskatta det vackra omkring dig för att skapa mer skönhet och kärlek utanför och inom dig själv. Får dig att tänka kärleksfulla tankar och sakta ner i livet för att fyllas av positiv energi och tacksamhet för det du redan gör och har. Använder naturen som inspirationskälla till kreativitet, helande och för att visa skönhetens mångfald. Vill få dig att se din egen skönhet såsom gudomlig skapelse och perfekt till form och förmågor. Sänder in ljus i själen för att du ska tänka ljusa och upplysta tankar. Vill ge dig mer av glädje och skratt, lekfullhet och lätthet.

Var en av Atlantis änglar och verkade troligen som prästinna på Atlantis. Starkt kopplad till den nya upplysningstid vi är inne i och vill hjälpa oss ta tillbaka våra kunskaper från Atlantis.

Har ansvar för att förse mänskligheten med tillgång till gudomlig visdom och upplysning. Arbetar för att utrota intellektuellt snobberi och elitism, intolerans och ignorans både globalt och individuellt. Kan hjälpa dig fatta bättre beslut, snabbare inlärning och att öppna dig för den gudomliga och universella visdomen.

Jofiel vill även att du ser dig med Gud ögon - vacker och värdefull och oerhört viktig för andra individer och för den stora helheten. Hjälper oss bryta negativa beteenden tex missbruk, missunnsamhet och självkritiska tankemönster.

 

Metatron

Metatron är en länk mellan det gudomliga och mänskligheten och sägs vara den ende ärkeängel som kan se in i Guds ljus. Han är en bro mellan den högsta Källan och övriga Ärkeänglar. Han är starkt kopplad till Egypten, Atlantis och Lemurien och pyramiderna byggdes under hans överinseende. Idag arbetar han med jordens energihöjning och med att hjälpa varje individ som bestämmer sig för att utvecklas genom medvetandehöjning och uppstigning. Hjälper dig att öppna det tolfte chakrat, Stjärnporten, som är ett av de högsta spirituella energicenter vi kan utveckla som människor. Det ligger från ca 30 cm ovanför ditt kronchakra och högre.  

Metatron kan hjälpa dig att organisera ditt liv och din tid så att du kan koncentrera dig på det som är viktigast för dig just nu. Står för kvaliteterna fokusering, visdom och disciplin. Är också en av bärarna av den maskulina energin och hjälper dig agera. 

Metatron hjälper känsliga och mediala barn med sin närvaro, stöd och genom att organisera livet omkring dessa barn och ungdomar. Han hjälper även alla dem som berör, jobbar eller vill jobba med dessa barn. Föräldrar, lärare, dagispersonal, vårdpersonal, socialarbetare och alla andra. Denna hjälp kan vara tid, pengar, idéer, kontakter, tålamod, förståelse, egen andlig utveckling …  

Han är en fantastisk vägledare och hjälper dig att i din tur kärleksfullt vägleda andra.

Stödjer alla dem som uttrycker sig i skrift så att orden och innehållet blir så upplyst som möjligt och är känd som universums skribent.  

Metatron arbetar med ljusstrålar som vibrerar i djupt guld, orange och ända till rött men kan upplevas med andra färger omkring sig. Hans andliga retreat är i Luxor, Egypten dit du kan be om att föras under sömnen innan du somnar.

 

Mikael (Han som liknar Gud)

Mikael står för kärlek, kraft, mod, styrka, beskydd, tro och bergfast tillit.

Be Mikael att beskydda dig och dina kära och att ta bort all rädsla som hindrar dig att utvecklas till fullo. Be honom om att föra dig tillbaka till lugn och frid när du är rädd och orolig. Ärkeängel Mikael är en stark och evigt välvillig vägvisare ut ur mörker och smärta. Han ansvarar för att skydda dig från lägre energier speciellt när du utvecklar din känslighet och medialitet. Han skyddar och renar platser, saker, situationer och människor.

Mikael är också en ängel att be om hjälp när du vill rena dig från energiband, lösa dig från gamla löften och komma loss ur förbindelser och relationer från nu och förr. Hans skarpa blå helande ljus helar, renar och beskyddar. Mikael arbetar tillsammans med Rafael och Jofiel med att skydda jorden från negativa energier av olika slag. Han skyddar även dig närhelst du ber honom om det och hans svärd skär igenom den tyngsta och lägsta av energier.

 

Rafael (Gud helar) 

Helandets och läkandets ärkeängel som jobbar med dig på alla plan från fysiskt och mentalt till andligt och själsligt. Vägleder dig genom din intuition, dina idéer, tankar och känslor. När du har det svårt förstärks din längtan ut från smärta och lidande av Rafael och han hjälper dig igenom.

Är starkt kopplad till naturens läkande kraft med dess örter, vatten, luft, tystnad etc. Hjälper healers att hela och höja sin andliga medvetenhet. Inspirerar även traditionella läkare och forskare att hitta botemedel, kombinationer och läkemedel som lindrar utan biverkningar. Rafael är lugnande enbart med sin närvaro men kan också uppfattas rent fysiskt med sin helande gröna stråle. Be Rafael om beskydd vid resor. Bra för att skapa balans i livet, fysiskt eller mentalt.

Har tillsammans med Mikael även i uppgift att rena människor och platser från lägre energier.  

 

Sandalphon (Han som bär sandaler inför Gudomligheten eller Brodern)

Denna ärkeängel ansågs inom tidig judendom och kristendom vara den längsta av alla änglar. Det berättas att när hans fötter stod på jorden såg Moses hans huvud i tredje himlen. Han ses idag som en bro mellan jord och himmel. Sandalphon har troligen levt ett liv på jorden som profeten Elia/Elijah och kan med förståelse föra våra böner till universums högsta källa.

Vi talar ofta om Sandalphon i maskulin form även om han är bärare av den högsta feminina energin och hjälper dig få djup kontakt med Moder Jord.

Sandalphon är Metatrons tvillingsjäl och med samma kraft, visdom och ihärdighet som Metatron vägleder oss mot upplysning håller Sandalphon oss förankrade i Moder Jord. Hans färger är svart och vitt såsom yin och yang och hans mission är att hjälpa oss hålla balansen mellan svart och vitt, ljus och mörker, maskulint och feminint, himmel och jord. Med hans hjälp kan du söka dig djupare ner i jorden, grunda och befästa din fysiska skapelse på jorden. Du kan söka dig in mot det svarta, djupa, kvinnliga men vara öppen för det vita, för ljuset som ger liv till det som gror i mörkret. Detta är en förutsättning för att du ska kunna öppna dina högre chakran för den starka energi som flödar in över vår planet.

Sandalphon är också musikens ängel, speciellt musik med syfte att få våra olika kroppar att vibrera i harmoni med skapelsens frekvenser.

  

Zadkiel(Guds Barmhärtighet eller Rättfärdighet)

Står för förlåtelse, förståelse, generositet, nytt perspektiv och överflöd. Hjälper dig med ditt känslomässiga helande och att utvecklas utifrån medkänsla med dig själv och andra. Står också för mod att uttrycka sin sanning.

Zadkiel är den mildaste av alla Ärkeänglar. Han hjälper dig att förlåta andra och dig själv. Be Zadkiel att svepa in som en renande vind i dina drömmar och rensa bort det som förgiftar ditt hjärta, ditt sinne och dina tankar. Följer dig genom det förgångnas mörker och ut i ljuset och ger rening av karma och frihet att välja utifrån kärlek.

Står för förlåtelse, förståelse och förmågan att se på saker ur ett nytt perspektiv. Är bra vid känslomässigt helande och när du behöver öka din medkänsla för andra i olika situationer.

Zadkiel är speciellt bra för barnens och de deprimerade, rädda och blyga. Var den ängel som stoppade Abraham när han skulle offra sin son Isak till Gud.

Zadkiel verkar också för en rättvis fördelning av resurser. Arbetar för allas välstånd och att både de andliga och materiella behoven tillfredsställs. Be honom om överflöd av det du behöver när du behöver det. 

Är lärandets och undervisningens ängel och vill inspirera dig till att låta andra ta del av det du lär dig i livet. Speciellt hjälpsam när du utvecklar nya idéer för människors personliga och andliga bästa. Med sin milda energi, sitt lugn och med tillgång till all tänkbar kunskap är han den optimala professorn. Hjälper oss att komma ihåg och memorera. Vill hjälpa dig att utveckla det mediala sinnet clairaudiencen dvs det  ”klara hörandet”. Detta sinne handlar både om det du hör rent fysiskt med dina öron men också om dina inre ljud och samtal.

 

Uriel (Guds Ljus)

Uriel står för upplysning, omvandling, inre harmoni, balans och visdom. Hjälper dig att se klart, att se vägen framför dig, och att förstå vad som händer omkring dig. Visar att alla svar du söker finns inom dig. Leder dig inåt när du söker i det yttre och bistår med idéer, insikter och gudomlig inspiration. Ger intellektuell vägledning och information som leder dig mot dina livssyften. Samma idéer kan komma om och om igen och de är positiva, kärleksfulla och konkreta. Bra att kalla på när du snabbt behöver få ett svar tex ett test/viktigt möte. Den ängel som gav alkemin till människorna dvs konsten att omvandla oädelt till ädelt, både materiellt och andligt.

Kan ibland uppfattas med eldslågor och flammande gloria, med en lykta eller fackla i handen som symbol för att han lyser upp din livsväg om du lyssnar. Också en symbol för eldens transformerande kraft.