Atlantis

Atlantis är en del av din själs historia,

håller dina minnen levande

& bär löftet om din framtid


ATLANTIS

Under många år har den mytiska civilisationen Atlantis velat ha min uppmärksamhet. Genom visioner och budskap, minnesbilder och  kanaliseringar har Atlantis  fått mer substans och tagit form även i mitt medvetna jag. Ganska motvilligt först måste medges eftersom jag är en praktisk person med behov av att få saker verifierade och bekräftade innan jag accepterar och tar emot. Till slut fick även journalisten i mig tillräckligt med bakgrundsfakta, verifieringar och "trolighetsbevis"...

 

Vad väcker Atlantis för känslor i dig? Förväntan, spänning, kaos, passion, igenkänning, lycka, glädje, sorg, hopp ...? Många lever idag med undermedvetna minnesbilder och bitar av själsliga erfarenheter från tidigare liv i Atlantis och Lemurien. Vi reagerar olika beroende på våra upplevelser men vi är alla predestinerade att åter ta fram vår kunskap och andliga förmåga från Atlantis.

Därför har jag utvecklat  en Atlantis-utbildning med olika unika och separata workshops som för dig som vill hitta dig själv idag genom att ha modet att öta ditt förflutna. Utbildningen kan leda dig fram till lärarnivå eller  till den nya tidens medium. Atlantean Teacher och Atlantiean Oracle är en längre utbildning med Certifiering som möjligt slutmål.

 

De gyllene åren i Atlantis präglades av en otrolig andlig kraft och praktisk förmåga att skapa storverk. Det är den energin som vi nu kan välja att gå in i igen. Vill du använda din inre visdom och väcka den kraft som finns i din själ? Har du mer att ge av dig själv till världen men vet inte riktigt hur eller vad? Är de beredd att ta fram ditt genuina autentiska Jag?

 

Kunskaperna i Atlantis var extremt höga inom örtläkedom, naturlig föda, energiöverföring, kunskapsinlärning, miljöpåverkan, samtalsvägledning, djurkommunikation, fysiska och mentala manifesteringar, medicin, teknik, andlig medvetandehöjning, kristallprogrammering, hälsa och healing där bland annat Reiki  användes etc.  Du kanske känner en dragning till och ett stort intresse för något av dessa områden eller har redan införlivat kunskaperna i ditt liv.

 

Nu är tiden rätt att ta tillbaka Atlantis visdomar och höga medvetandenivå för att åter skapa en värld där vi lever i samförstånd och respekt för allt liv. Stora förändringar alltså som vi redan sett början på med finansiella kriser, extremt väder och naturkatastrofer men också med en längtan efter frihet, demokrati och ett annat sätt att samexistera i världen. Under 2012 avslutades både den Atlantiska eran om 260 000 år och en astronomisk period om 26 000 år. Vi gick in i något nytt vilket nämns i Mayakalendern och i många andra skrifter och traditioner världen över. Profetior om övergången till en ny tid som nedtecknades och berättades om för tusentals år sedan. Vi är där nu. Redo för nästa fas av utveckling.


Atlantis energier hjälper dig att väcka dina unika kunskaper och andliga förmågor. Kristaller, örter, healing, teknik, energi, djur, toner, vägledning, hälsa, näring, utbildning, kommunikation ... var finns din passion?

 

Tänk vad vi kan göra när vi släpper de begränsningar som vi lärt oss leva med - när vi inser att det inte finns något tak. Tänk på alternativa energikällor,  rent vatten, biverkningsfria mediciner, rättvis fördelning av resurser, mat som ger oss energi utan att lämna otrevliga rester i vårt biologiska system, skola som utvecklar och tar vara på alla barns förmågor, produktion utan negativ miljöpåverkan, finansiella system som förenar människor, den personliga andlighetens seger över religiösa dogmer och auktoriteter ...

Utopi eller möjlighet. Jag vet vad jag väljer att tro på och arbeta för. Vet du?

 

Atlantis utbildning


Atlantis-utbildningen utvecklas vidare och tar ett stort steg in i den Nya Gyllene Eran. Din andlighet, ditt fysiska sammanhang, din förståelse av din själs alla val, din väg genom Uppstigningens alla faser ...   mer kommer ...