top of page

En upplyst människa använder sin makt och sina pengar för att göra skillnad

Makten är din och härligheten och evigheten ...

Det är lätt att FÖRLORA HOPPET när världen brinner. Det är lätt att tappa tron på människan när nyheterna fylls av krig, kris och våld. Det är lätt att glömma sin tillit till livet när vi omges av ondska, lögner och förstörelse.

Men det är bara en illusion. En illusion av rädsla, passivitet och maktlöshet. Du har aldrig varit mäktigare än nu. Du har aldrig varit modigare än nu. Du har aldrig tidigare haft så många sätt att vara, välja och manifestera dig själv utifrån tro, tillit och hopp.


I denna tid är det du som har makten att förändra världen. Det är du som förändrar världen ord för ord, handling för handling, krona för krona. Allt du tänker, känner, gör och förnimmer är energi i rörelse och du styr den dit du vill för att du kan.

För att du har förberett dig så länge på att få visa det. Och för att tiden är redo för ett maktskifte.


Den gamla tiden tacklar konflikter med angrepp och våld. Den nya tiden löser konflikter med förståelse och empati innan de uppstår. Den gamla tiden upprätthålls av en utdöende ras – den rädde patriarken som känner att världen förändras på ett sätt som han inte kan kontrollera eller förstå. Den nya tiden skapas av kvinnor och män som förstår den kraft som ligger i frihet, sanning och solidaritet, som förstår att styrkan i hoppet, tron och tilliten övertrumfar rädslans grepp över tankar och känslor.


Det är stora, extremt stora förändringar på gång under de kommande tio åren. Bra förändringar men utmanande. Fysiska förändringar, geopolitiska förändringar, klimatförändringar, finansiella förändringar, energetiska förändringar, strukturella förändringar … Stressande?

Det blir bra. Trots allt förfärligt som händer omkring oss blir det efter allt elände först successivt bättre och sedan bra. Det tar ett tag men bara vi håller ut, håller ihop och håller upp hoppet för varandra när någon sviktar blir det bra. Tillsammans tar vi ansvar för att det blir bra.


De företag och organisationer som inte kan bidra till en ren Jord, hälsosam mat, livsbejakande uppfinningar, patientfokuserad vård, källkritisk information eller kreativa konstruktiva vänskapliga relationer kommer helt enkelt att upphöra att existera.


De individer som inte kan utvecklas i empati, tolerans, solidaritet, sanning, rättvisa, jämlikhet, respekt och kärlek kommer att lämna Jorden när vi kollektivt stiger i medvetenhet och insikt.


De system av pengar, politik och påtryckningar som inte kan anpassa sig till höjningen av medvetandet, till människors utveckling mot enighet och till samhörighetens princip före konflikt kommer att transformeras organiskt och organisatoriskt tills alla drar åt samma håll för allas bästa.


Men tills dess behöver vi alla använda den kärleksfulla gudomliga makt vi som konsumenter, väljare och fria själar har.

Tills dess kan vi välja med hjärtat, konsumera med hjärtat och förändra med hjärtat som motor. Tills dess kan vi ta tillbaka makten över den goda kraft som skapas när rädslan för framtiden ersätts av hopp, tillit och tro på att allt blir bra och rätt till sist. Tills det blir bra måste var och en av oss ta ansvar för vår egen del av förändringen .


Bara vi orkar hålla ut, hålla ihop och sträcka ut en hand när någon sviktar. Bara vi håller det goda och det lugna och det hoppfulla åt de som måste göra annat just nu. Bara vi låter rädsla bli mod, passivitet bli medvetna val och maktlösheten bli ett personligt ägande av sin egen berättelse, sitt eget narrativ i ens egen del av historien.

Makten är din och härligheten och evigheten. Ingenting kan någonsin skada dig på riktigt när du inser att makten är din i evighet och att rädsla är en illusion.


Blessings & Love"De individer som inte kan utvecklas i empati, tolerans, solidaritet, sanning, rättvisa, jämlikhet, respekt och kärlek kommer att lämna Jorden när vi kollektivt stiger i medvetenhet och insikt."


Comments


bottom of page