top of page

FRIHET är en mänsklig SKYLDIGHET


Så har det HÄNT. Det som vi vetat skulle hända länge. Det vi som kan läsa av energier har sagt och känt länge. Det vi som kan tolka signaler och tyda tecken har varnat för länge.

Det maskulina destruktiva maktvansinne som sker just nu inte långt från oss är noga orkestrerat av en person och en stat som saknar all sorts respekt för begreppet FRIHET.

Han, Vladimir Putin, är allergisk mot demokratin som begrepp. Han, Putin, styrs av rädsla för frihetens kraft. Låt oss se sanningen i vitögat precis som Ukrainas folk brutalt tvingas att göra nu. Det Ryssland gör nu är ett angrepp mot DEMOKRATIN som begrepp, som existens, som samhällsform. Det är ett angrepp på andras rätt att leva, att välja, att utvecklas.

Han, Putin, hatar det han inte kan kontrollera. Och han, Putin, kan inte kontrollera FRIHETEN.

Friheten som aldrig kan låsas in, begränsas eller bombas sönder. Friheten som ger själen rösträtt även där makten bygger murar. Friheten som överlever alla totalitära, auktoritära och fundamentalistiska statskupper, invasioner och narcissister. Friheten som ger demokratin sin grund, sin stabilitet och flexibilitet.

Precis som angreppet på Kapitolium handlar detta om att en maktfullkomlig människa inte vill acceptera andras fria val. Det handlar om att ta det man vill ha med våld. Oavsett.


För det som händer just nu i Ukraina handlar inte enbart om Ukraina. Det handlar om oss, om dig och om mig. Det är ett angrepp på DIN FRIHET, på DIN RÄTT ATT LEVA. Det är ett angrepp på livets självklarhet.


Men han, Putin, kan aldrig vinna. Det är viktigt att veta och tänka så. Han, Putin, är en utdöende människosort. Hans lands strukturer ska falla så det dånar i Kremls hemliga rum. För den tid han, Putin, står för är slut.

Vi vet att gamla maktstrukturer ska falla, vi vet att karma ska och måste förlösa länder och regioner, vi vet att den nya tiden väntar.

Men var och en av oss bär ett ansvar för att det sker i rimlig tid. Friheten är en mänsklig rättighet. Ja så är det.

Men friheten är också en mänsklig skyldighet. Vi är skyldiga varandra att hålla visionen om friheten vid liv. Vi är skyldiga varandra att hålla liv i visionen om att livet reser sig ur alla försök till att kränka friheten.

Här hemma. Där borta. Sak samma. Håll visionen levande och använd din medfödda skyldighet att leva fri!

Blessings & Love"Men friheten är också en mänsklig skyldighet. Vi är skyldiga varandra att hålla visionen om friheten vid liv. Vi är skyldiga varandra att hålla liv i visionen om att livet reser sig ur alla försök till att kränka friheten. "Comments


bottom of page