top of page

Ge med hjärtat och förändra världen

Uppdaterat: 19 juli 2022

Ordet generositet är på ytan enkelt att greppa. Att ge, att dela med sig, att tänka på någon annans behov. Låter enkelt men är detta generöst? Vår värld som vi känner den finns inte längre. Länder stänger gränser och forna vänner står plötsligt ensamma. Politiker vet inget om framtiden men måste ändå fatta beslut. Många tror och tycker men ingen har facit. I den nya världen som skapas omkring oss när gränserna till sist öppnas igen behöver vi lära oss att navigera med en ny kompass. Generositet kan vara den kompassen.Följ med och se hur den nya världen kan skapas genom dig och din spirituella generositet.Comments


bottom of page