top of page

Vaken eller Uppvaknad?

Uppdaterat: 19 juli 2021

Skillnaden är som natt och dag...

Hela Jorden är i en makalös process av uppvaknande. Mänskligheten, individerna, själva Jorden, du och jag. Vi är i en fas av aldrig tidigare upplevd förändring. Var och en som vill stanna kvar på Jorden i framtiden måste välja, kommer att behöva göra ett val, flera val men med samma tema - Vill jag vara vaken eller vill jag vara uppvaken? Tre bokstäver skiljer - tre bokstäver men en hel kontinent av insikt, perspektiv, mognad och förståelse.


Den vakne ser, hör, känner här och nu. Den vakne är medveten om sin vakenhet och kan bli smått euforisk över att tillhöra de utvalda vakna som ser det andra inte kan eller får se. Grupper med vakna har svaret på stora frågor, har tydliga åsikter, vet säkert vad som är rätt eller fel. En del vakna påstår att andra sover, hävdar sin egen förträffliga vakenhet, sin skarpa syn och smarta hjärna. De vakna raljerar, skriver plakat och skanderar med ensidig klarhet och ser världen som svart eller vit. De är övertygande tydliga med vilka som är för dem och emot dem och har inga problem med att uttrycka sina åsikter även om det skadar andra.


Den vakne ledaren ser sig gärna som utvald, ofta med en egen mobiltråd till Gud och Jesus och någon annan som inte tänker komma ner och avskeda ledaren. Den vakne ledaren kan hitta en ny gemenskap bland de vakna svärmarna och vinner mark genom att vaket berätta om sin ensamhet och sårbarhet. Inte sällan använder ledaren andliga termer som ingen kan ifrågasätta utan att bli anklagad för att sova och riskera att bli utesluten. Den som anser sig vara vaken eller i ett nästan-vaket-tillstånd kan prata om dimensioner men lever endimensionellt. Den vakne ser med absolut tydlighet allt det som de andra inte ser. Eller?


Den uppvaknade ser, hör, känner Allt och Inget i ett sorts evigt flöde av Nu. Den uppvaknade ser igenom de illusioner som ord skapar, ser bakom besluten, ser intentioner få form och tankar rasera intentioner. Den uppvaknade inser att hen är i en process utan fasta väggar och tak, utan rätt eller fel, utan dömd och domare. Hen inser att hen aldrig kan vandra tillbaka till vakenhet eller sömn eftersom Livet har visat sig i sitt mest knivskarpa ljus. Den uppvaknade säger aldrig aldrig eller alltid och är en pina för sina vakna vänner. Allting beror på, allting är samtidigt ingenting, evigheten är verkligen evig och allting som händer är meningen.

Den uppvaknade kan plågas av styrkan i Ljuset men vill heller inte blunda. I den uppvakna världen serveras alla svar på ett guldfat - INTE! Den uppvaknade anser troligen ibland att det var enklare förr, att världens åsikter i svart och vitt, i bra och dåligt var lättare att förhålla sig till. I den uppvakna världen glider hen genom uttryck för Skapelsen och skapandet, medveten om sina egna avtryck, medveten om de vaknas justerade intryck.


Den som ser uppvaknandet som en process i uppstigning inser att vakenhet enbart är ett steg i frigörelsen från livet i 3D. Den uppvakna ser de vakna och kan ibland lida i frustration över deras villovägar och tidsslöseri. Lidandet kan ibland bli starkt och skapa fysiska smärtor och psykiska hinder innan den uppvaknade inser med kosmos hela stjärnbataljon bakom sig att hen kan lämna de vaknas bekymmer och stiga ovanför tills smärtorna lägger sig. Och tills essensen i uppvaknandet infinner sig igen ...


För den uppvakna är det viktigt att hålla fokus på dimensionerna mellan dimensionerna, på alla små frekvensskiften som sker simultant med händelserna i världen. Ingenting är utan mening. Allting har ett högre syfte. Och till skillnad från den vakna nöjer sig inte den uppvakna med det enklaste syftet, den lättaste förklaringen, den tryggaste beskrivningen.


Den uppvakna ser igenom nätverk på Jorden och ovan etern, ser de processer som Jorden är inne i som en naturlig del i en global resa till något bättre.

Jag tänker att var och en väljer sitt eget läge. Låt dagen möta dig där du är och natten leda dig dit du vill. Vaken eller uppvaknad? Ja det är den stora frågan...

Blessings & LoveComments


bottom of page