top of page

Feminin Andlighet

Där visdom möter hjärtats intelligens 

True Self | Maria Nylow

FEMININ ANDLIGHET

Den feminina världsordningen tar över

Låt oss tala klarspråk.

Männens sätt att styra världen har misslyckats. 

Den maskulina dominansens tid är över.

Upphöjandet av de maskulina värderingarna och egenskaperna till norm och rättesnöre är passé.

Den maskulina logiken, strukturen och intelligensen håller på att demoraliseras genom att den exponerar sin egen brist i självinsikt.

Det du ser hända runt om i världen där ledare blir allt mer auktoritära, där demokratier hotas av interna angrepp och där länder tänker egoistiskt är den gamla maskulina strukturens egna dödsryckningar.

Den gamla tiden är död. Leve den nya!

Trots kaos, oro och den hårda egoismen står den feminina kraften stark.

Den feminina kraften som bor både i kvinnor och män har bidat sin tid, byggt upp sin visdom och väntat på att ta över.

Andlig feminism handlar om att inkludera hon, han och hen i samtalet om framtiden, att balansera feminina värderingar med maskulina och att integrera själen och anden i kroppens fysiska verklighet. 

Den feminina andligheten ser hela dig och allt som du är med respekt, kärlek, mod, styrka, förståelse, intelligens, intuition och medkänsla.

Hon ser allt ...

FEMININ ANDLIGHET

Den feminina mystiken träder fram

I alla tider har män varit rädda för kvinnor.  Faktiskt.

Rädda för kvinnors visdom, kunskap och systerskap. Rädda för den inre styrkan, för moderskapets urkraft och oegennyttan. 

Rädslan blev till förföljelser, övergrepp, förtryck, diskriminering.

Och männen borde verkligen vara rädda för den feminina kraften som växer, pyr, brinner som aldrig förr. Skiträdda faktiskt.

För den feminina mystiken som i modern tid håller all kunskap vi behöver för att transformera en hel värld är på framväxt. 

Ta bara ordet prästinna. Prästinna. Känn kraften och magin.

Känn styrkan i att vara en del av ett själsligt evigt systerskap.
Ett ord, en titel, ett ämbete, ett gudomligt förtroendeuppdrag.

Kvinna, prästinna och ... häxa. Ja häxa. Hen är också en del av den andliga feminismens mystik och goda magi.

Helande, naturens läkekraft, kunskap om livets mysterium.

Direktkontakt med Källan. Inga mellanhänder. 

Så vik hädan du maskulina mörker och inskränkthet, vik undan talibaner och patriarkat. Era dagar är räknade... Amen.

Den feminina mystiken skrider fram i offentlighetens ljus. Igen.

Inkluderande, intelligent, intuitiv och innovativ. Igen... 

True Self | Maria Nylow
True Self | Maria Nylow

FEMININ ANDLIGHET

Den feminina ledaren skapar nya vägar

Nu ser vi framåt.

Världen behöver ett nytt ledarskap och de feminina ledarna står redo. 

Det feminina ledarskapet byggs upp i människor oavsett kön eller tillhörighet, oavsett kulturell eller geografisk bakgrund. 

Ledarskapet byggs i vanliga människor som gett dagens ledare underkänt, som vill driva världen genom positiv och kreativ kraft, som prioriterar sanning och kunskap framför rykten och smutskastning.

Ledarskapet byggs i ovanliga människor som redan leder med hjärtat och hjärnan i en skön union.

Den andligt feminina förkämpen tar med stolthet tillbaka både det spirituella ledarskapet och det världsliga. 

Hon tar tillbaka kommandot, ger sig rätten att definiera de offentliga samtalen och hittar alternativa vägar genom mod, nytänkande och medkänsla.

Framtidens ledare går före genom att tro på sina visioner och på det ljus som hon bär i sitt eget hjärta.

Hon kanske är en han eller en hen men det stör henne lika lite att bli hyllad för sina feminina ledaregenskaper som att visa musklerna när det behövs. 

Ledare, chef, pionjär, vägledare, förebild, stigfinnare ... vem är du?

TRUESELF

ditt och mitt äkta jag

bottom of page