top of page

Hjärtats Väg

Den solidariska resan till ett lyckligt liv

True Self | Maria Nylow

HJÄRTATS VÄG

Den hållbara kärleken

Hjärtats väg är den väg som din själ väljer om du låter den.

Din själ som förmedlar sig via ditt hjärta.

Ditt hjärta som försöker få din hjärna att lyssna och tänka rätt.

Din hjärna som gör sitt bästa för att förstå vilken väg som är hjärtats...

Hjärtats väg är den som ger vandraren mening, frid, glädje och lycka.

Det är kärlekens väg,  förlåtelsens väg och självmedkänslans väg.

Det är vägen som hittar de intelligenta lösningarna, som bygger nytt av det som rivits ner, som håller om när du håller på att gå sönder.

 

Kärleken är den enda kraft som vinner över rädslans alla uttryck.

Den enda kraft som aldrig kan besegras av hat, ondska eller vrede. 

Kärleken är i sig av samma virke som din själ. 

Samma ljus, ursprung och skapande kraft som vibrerar i din eviga själ.

Kärleken är extremt hållbar och kan återvinnas i all oändlighet.

Hjärtats väg leder dig alltid mot djupare förståelse av din själs mening med detta liv och till ett högre trappsteg i din existentiella livsresa. 

Den leder dig genom självinsikter och inre rening via 3D, 4D till 5D.

Hjärtat är din kompass på din förkroppsligade själs resa mot uppstigning i detta liv du lever här och nu på Jorden. 

Hjärtat är din karta till den bästa versionen av ditt liv på Jorden.

Kan du läsa din karta och hitta rätt i terrängen? 

HJÄRTATS VÄG

Den oundvikliga uppstigningen

Det krävdes mod av din själ för att välja ett liv i den här tiden.

Så mycket nytt ska ske på så kort tid.

En ny värld väntar på att veckla ut sig framför dig, genom ditt hjärtas medvetna val, genom din själs ambitioner för ditt liv.

Du är en del av något oundvikligt - uppstigningens tid är nu.

Framför dig ligger uppstigningens alla faser i ett enda liv.

Det är nu det ska ske. Här och nu.

Uppstigning är en resa där känslorna kan vara din kompass. Resan lär dig hur varje känsla vibrerar inom dig och du kan välja de som utvecklar dig personligt, mentalt och mänskligt.

Ditt känsliga hjärta lär sig välkomnar det okända.

Din kropp blir lugn av en starkare kontakt med Jorden.

Uppstigning är människans strävan mot det högsta ljuset, de gudomliga svaren, den osjälviska livslyckan.

Oavsett vad du vill, vet eller tycker så påverkas du av Jordens och mänsklighetens uppstigning som pågår omkring och i dig.

Genom att vara medveten om ditt hjärtas väg kan du njuta av uppstigningens resa och navigera i lycka, framgång och frid.

True Self | Maria Nylow
True Self | Maria Nylow

HJÄRTATS VÄG

Den mångfaldiga solidariteten

Solidaritet. 

Ett ord med alla färger. .Ett begrepp större än oss alla tillsammans.

Kan du omfamna solidaritetens innersta väsen kan du förstå Livet.

Solidaritet är att förstå att VI ÄR lika viktigt som JAG ÄR.

Vi har delad vårdnad om Jorden.

Vi delar också på ansvaret för mänskligheten.

Det är liksom inte förhandlingsbart även om många försöker smita undan vårt gemensamma solidariska ansvar för klimatet, naturresurserna, människorna, djuren, artrikedomen, mångfalden ...

Det ingick i kontraktet vi alla skrev på innan vi klev ner till Jorden.

Din själ skrev på ett kontrakt innan du inkarnerade till detta liv.

Ett av villkoren var att steppa upp när tiden var mogen.

När tiden sa oss att det var dags att lämna egots ensamma väg.

När världen visade genom sin galenskap att egots dagar var räknade

Mänskligheten kan inte komma ur sina "dead ends" med mindre än att vi gemensamt fokuserar på att det som lever ska leva vidare och väl.

Och där är vi nu. På hjärtats väg.

Kärlek, uppstigning och solidaritet. 

Ju fler vi är desto snabbare går det. Är du med?

TRUESELF

ditt och mitt äkta jag

bottom of page