top of page

Golden Fire Reiki® 

Som att beröras av själva livskraften 

Golden Fire Reiki | True Self | Maria Nylow
True Self | Maria Nylow

GOLDEN FIRE REIKI

Golden Fire Reiki ® - modern healing
med en urgammal historia

Golden Fire Reiki ® - ett mjukt Reiki-system som förenar traditionell Reiki med den kärleksfulla och kompletta gyllene livsenergin.

Reiki, eller Rei och Ki betyder gudomligt vägledd livskraft och är ett system för energibaserad läkning och lindring, alltså healing.

Usui Reiki är den japanska gren som har format dagens metoder men 

Reiki är mycket äldre och bottnar djupt i mänsklighetens äldsta historia, i Lemurien och Atlantis, i tider där healing var en del av vardagen, i den mest avancerade sjukvården, kirurgin och omvårdnaden.

Idag är Reiki komplementär och av Skatteverket erkänd och godkänd som metod för friskvård och självläkning.

Golden Fire Reiki ® är som vanlig Reiki - fast mycket mer ...

Den gyllene energin är som själva livskraften, som den ljuvaste omfamning i villkorslös kärlek och i gudomlig intelligens, som att vara sedd och älskad och accepterad precis så som du är.

Golden Fire låter livets låga brinna starkare inom dig så att dess helande kraft kan leda dig igenom vilka utmaningar som du än möter.

Golden Fire Reiki ® är fokuserad healing speciellt anpassad till dagens behov och mänskliga utmaningar för individer och samhälle. 

GOLDEN FIRE REIKI

Din existens är det viktigaste i ditt liv 

Golden Fire är som en inre gyllene omfamning av ditt hjärta, din kropp, din ande och din själ. 

Golden Fire Reiki ® är en komplett healingenergi som i sig självt bär gudomlig enkelhet, spetskompetens och intelligens.

Enkelheten ligger i själva energin som i sig är komplett i sina komplexa frekvenser av gyllene ljus.

Golden Fire Reiki ® är ett existentiellt healingsystem som utgår från ditt hjärta och din själ.

Energin går direkt till ditt hjärta som aktiveras,  öppnas, läks och konfigureras beroende på din historia och dina mål.

I ditt hjärta finns din rätta existens, din starkast läkekraft och din smartaste intelligens.

Golden Fire Reiki ®  är en väg, en energi, ett system av goda tankar, vanor och livsval som vill leda dig och de du berör in i självinsikt, självrespekt och självkärlek.

När du mår bra kan du finnas till även för andra så när du tar hand om dig själv och hela din existens är du generöst medmänsklig mot hela din omgivning.

True Self | Maria Nylow
True Self | Maria Nylow

GOLDEN FIRE REIKI

Steg för steg för steg för steg ... taket är borta

Golden Fire Reiki ® är den gudomligt intelligenta metoden där den gyllene energin och den ursprungliga Reiki-energin leder dig steg för steg i din egen takt så långt och högt du och ditt hjärta vill.

Du tar emot, du ger dig själv, du förmedlar vidare och du lär ut.

När du är redo.

Steg 1 fokuserar på dig och på din personliga kontakt med ljuset. 

I ditt hjärta, i din själ, i din kropp, historia och din framtid.

Steg 2 fokuserar på din vilja att dela med dig av den gyllene healingen.

På hur, när, varför och till vem. 

Steg 3 fokuserar på din mer avancerade utveckling i öppenhet, ödmjukhet och medvetenhet om Golden Fire och Reiki.

Steg 4 fokuserar på din önskan att gå djupare - att bli Reiki Master.

På din närvaro i hjärtat, din gåva att initiera, din ödmjukhet inför att vara en aktiv del av det gyllene ljuset. 

På din önskan att förstår mer, att förmedla helandets möjlighet till andra. 

TRUESELF

ditt och mitt äkta jag

bottom of page