top of page

Föredrag

Invecklande och utvecklande inspiration 

True Self | Maria Nylow

FÖREDRAG

Andlig intelligens - framtidens AI

Den andliga intelligensen öppnar dörren till en ny existentiell medvetenhet där hela människan blir i fokus.

Glöm flum och foliehattar - den smarta andligheten ser helheter, mönster och samband mellan till synes udda enheter.

AI förändrar perspektivet så att det individuella och det kollektiva samordnar sig i en solidarisk samsyn för det som är större än egot och kortsiktiga behov.

Välkommen att expandera din egen medvetenhet  och andliga intelligens i ett oändligt universum.

True Self | Maria Nylow

FÖREDRAG

Ta kontroll över dina tankar

Låter du dina tankar styra dig eller är det tvärtom?

Du tänker upp emot 70 000 tankar varje dygn.

De flesta är upprepningar och negativa.

Tänk om du skulle tänka om. Vad skulle du tänka då?

Vad skulle kunna hända i ditt liv om du tog kontroll över dina tankar eller bara blev mer medveten?

Jag visar hur du kan utnyttja hjärnans censursystem RAS för att skapa förändring på bara 30 dagar. 

Inget magiskt men att få ett biologiskt system att arbeta för dina mål kan ändå leda till något mirakulöst bra.

Välkommen till ett tankeväckande interaktivt föredrag.

True Self | Maria Nylow

FÖREDRAG

Den feminina kraften gör inte skillnad 
på hon, han eller hen

Inkluderande, helhetstänkande, kreativ och inkännande.

Flexibel, samarbetsvillig, nyskapande och tålmodig.

Förankrande, givande, lyssnande och reflekterande.

De feminina aspekterna i var och en av oss omskapar vår omgivning människa för människa, tanke för tanke.

Det är den kreativa skapande kraften som förändrar världen

I ledaren som törs se till både individen och organisationen.

I dig som tänker hållbara människor och lyckliga pengar.

Välkommen att bejaka dina feminina aspekter och bli den förändring som du, världen och ditt företag väntar på.

True Self | Maria Nylow

FÖREDRAG

Framtidens valuta är de lyckliga pengarna

Det är viktigt att prata om pengar, att öppna för ett nytt sätt att se på pengar, flöden och ekonomiskt välstånd.

Pengar är egentligen energi. Precis som allt annat som existerar på jorden. Energi. 

En god, generös, kärleksfull och välvillig energi utan baktankar, ego eller egen agenda.

Pengar som används generöst och frikostigt, som gör världen och människorna bättre blir lyckliga pengar.

Alla fysiska och digitala transaktioner som skapar mervärde, goda utbyten och upplevelser bär generositetens kraft.

Här ligger framtidens överflöd som en gränslös möjlighet. Välkommen att välkomna de goda, lyckliga, hållbara pengarna för din och framtidens skull.

TRUESELF

ditt och mitt äkta jag

bottom of page