top of page

Vi Är - Solidaritetens nya medvetande

Den nya tiden kräver ett annat medvetande, ett annat tänk, ett större syfte. Solidaritet.

Solidaritet. Ett vackert ord. Ett ord som lovar att du ställer upp, att du bryr dig. Ett opolitiskt ord i grunden som lite kidnappats för politiska syften. Ett ord som i sig självt berättar om den värld som vi håller på att skapa av den gamla världens spillror.


Den nya tiden kräver ett annat medvetande, ett annat tänk, ett större syfte.

Den gamla världen krackelerar allt mer, går sönder, faller isär. Det tar tid, går inte på ett par år och motståndet är stundtals extremt stort men det är den oundvikliga vägen vi är på som ett globalt kollektiv. Den gamla världen har gjort sitt och den nya världen är född, växer för att så småningom ta över. Ingenting kan hindra de gamla egoistiska destruktiva uteslutande värderingarnas undergång. Ingenting. Punkt.


Vi ser dödsryckningarna omkring oss.

Allt grövre kriminalitet. Större klyftor i levnadsstandard och sämre livsmöjligheter för vissa. Separation och segregation. Våld i hemmet och mobbing på sociala medier. Putin, Lukashenko, Trump, Netanyahu, Xi Jinping ... auktoritära totalitära översittare som leder sina följare utifrån den gamla världens döende maktstrukturer. Vi ser spridningen av falsk information, ryska dataklusters försök att splittra demokratiska nationer, spioneri mellan nationer och på medborgare genom lurig ny teknik. Alla destruktiva uttryck är dödsryckningar när det gamla oundvikligen går mot sin egen undergång.


Och det är bra. Att vi ser. Vi måste se. Vi måste ta fram i ljuset, syna i sömmarna, skåda inläggen i andemeningen och möta den bittra verkligheten innan Jorden kan svänga över till den goda sidan igen.

Vi måste ta av oss eller köpa nya glasögon för att se vilka strukturer som är destruktiva för våra barn, oss själva, världens mänsklighet. Och kanske kliva upp ur ankdammen ...


Och nu tillbaka till SOLIDARITET. Det är som ett modernare ord för ONENESS. Det är VI och inte bara JAG. Solidaritet visar att du förstår mer, att du ser högre, att du känner betydelsen av samhörighet och samarbete i ditt hjärta.

Ditt Jag Är-medvetande är alltid din grund, alltid ditt ursprung. Men ditt Vi Är-medvetande behöver också få näring, växa, bli en del av din vardag. Vi Är-medvetandet är den nya tidens intelligenta kreativa kraft. Den kraft som skapar den nya verkligheten.


Vi har en bit kvar. Förmodligen behöver Försäkringskassan och andra myndigheter läggas ner helt för att bygga upp en ny struktur som är solidarisk, rättvis och respektfull mot medborgarna.

Kanske behöver du sätta in ett solidaritetsfilter, ett Vi-tänk i ditt tankesystem och omprogrammera dig själv inifrån. Troligen behöver många, många, många fler engagera sig i samhällsfrågor utifrån ett alla-ska-vinna-perspektiv.


Den gamla tidens system är satt i nedräkning så de förlegade strukturerna kommer att falla. Så är det. Men för att snabba på den processen kan vi alla kliva upp ett steg och anamma den nya tidens Vi-medvetande. Lite trött på att vänta är man ju ...

Och kanske behöver du vara mer solidarisk mot dig själv, din hälsa, din lycka, din glädje ... för att kunna vara solidarisk mot andra och därigenom leda utvecklingen i den nya Gyllene tiden. Inte bara följa. Leda. Det tål att funderas på i alla fall...

Solidaritet. Detta vackra ord. Oneness i praktiken. Jag Är - Vi Är - Du Är fantastisk.

Blessings & Love


"Ditt Jag Är-medvetande är alltid din grund, alltid ditt ursprung. Men ditt Vi Är-medvetande behöver också få näring, växa, bli en del av din vardag. Vi Är-medvetandet är den nya tidens intelligenta kreativa kraft. Den kraft som skapar den nya verkligheten."

Kommentare


bottom of page